تکنولوژی

لیتیوم

عنصر لیتیوم
عنصر لیتیوم

عنصر لیتیوم

عنصر لیتیوم برگرفته از یک لغت یونانی با عنوان lithos میباشد . در جدول تناوبی این عنصر با نماد شیمیایی Li شناخته میشود .  در سال 1817 کاربرد لیتیوم  و وجود این عنصر را Johann Arfvedson کشف کرد . در حالت طبیعی به رنگ خاکستری میباشد . در مطالب زیر ساختار شیمیایی لیتیوم را نیز با هم مرور میکنیم .

 

ویژگیهای عنصر لیتیوم

 • کم چگالی ترین عنصر جامد میباشد
 • عنصر لیتیوم خاصیت آتشزایی بالایی دارد
 • اکسایش بالایی دارد و سریعا در برابر رطوبت واکنش نشان میدهد
 • اگر دیدید عنصر لیتیوم به رنگ خاکستری میباشد ، بدانید با رطوبت هوا ترکیب شده و اکسایش پیدا کرده است .
 • از دسته عناصری میباشد که در طبیعت بافت نمیشود بلکه در آزمایشگاه تولید میشود
 • منابع اصلی لیتیوم آب اقیانوس و نمک دریا میباشد
 • همچنین در خاک رس نیز به وفور یافت میشود
 • لیتیوم در هنگام سوختن به رنگ قرمز در می آید
 • لیتیوم نیروی کششی بالایی دارد

کاربرد  لیتیوم

 • عنصر لیتیوم در شیشه ها برای مقاومت در برابر حرارت استفاده میشود
 • همچنین در سرامیک ها نیز خاک رس موجود دارای لیتیوم میباشد
 • باتریهای لیتیومی نیز سرشار از عنصر لیتیوم میباشد
 • کاربرد لیتیوم در موجودات زنده نیز به ندرت دیده میشود
 • در صنایع هواپیما سازی از لیتیوم استفاده میشود .

بهترینهای ورق استیل با استیل آرام

ساختار شیمیایی لیتیوم

 • تعداد اتم : 3
 • عدد کاس : 7439-93-2
 • سختی موس لیتیوم  : 0.6
 • مدول حجمی لیتیوم : 11 GPa
 • مدول برشی لیتیوم : 4.2 GPa
 • مدول یانگ عنصر لیتیوم : 4.9 GPa
 • سرعت صوت لیتیوم : (20 °C) 6000 m/s
 • تلفظ لیتیوم به انگلیسی : ‎/ˈlɪθiəm/‎ LI-thee-əm
 • گروه مشابه لیتیوم در جدول مندلیف : فلزات قلیایی
 • گروه ، دوره ، بلوک : s , 2 , 1
 • جرم اتمی لیتیو : 6.941 گرم بر مول
 • آرایش الکترونی لیتیوم : 1s2 2s1
 • عدد الکترون به لایه عنصر لیتیوم : 2, 1
 • انبساط گرمایی لیتیوم : (25 °C) 46 µm·m−1·K−1
 • رسانایی گرمایی لیتیوم : (300 K) 84.8 W·m−1·K−1
 • مقاومت ویژه الکتریکی لیتیوم : (20 °C) 92.8 nΩ·m
 • مغاطیس در لیتیوم : پارامغناطیس
 • حالت : جامد
 • چگالی نزدیم به دمای اتاق : 0.534 g·cm−۳
 • چگالی مایع در وصعیت نقطه ذوب لیتیوم : 0.512 g·cm−۳
 • نقطه جوش عنصر لیتیوم : 1615 K،‎ 1342 °C،‎ 2448 °F
 • عدد نقطه ذوب لیتیوم : 453.69 K،‎ 180.54 °C،‎ 356.97 °F
 • گرمای همجوشی لیتیوم : 3.00 کیلوژول بر مول
 • گرمای تبخیر لیتیوم : 147.1 کیلوژول بر مول
 • ظرفیت گرمایی لیتیوم : 24.860 کیلوژول بر مول
 • شعاع واندرووالانسی : 182 pm
 • شعاع کووالانسی عنصر لیتیوم : 128±7 pm
 • عدد الکترونگاتیوی لیتیوم : 0.98 (مقیاس پاولینگ)
 • شعاع اتمی لیتیوم : 152 pm
 • وضعیت اکسایش لیتیوم : +1, -1

بهترین اتصالات استیل با استیل آرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *