خانه / لیست قیمت / لیست قیمت ورق استیل

لیست قیمت ورق استیل

لیست قیمت ورق استیل

شرکت پترو استیل آرام یکی از برترین وارد کننده انواع ورق استیل استنلس و فولاد کربن در ایران در بهترین برندهای جهان . در این برگه شما را با لیست قیمت ورق استیل آشنا خواهیم کرد  . امیدواریم شما نیز همکاری با استیل آرام را تجربه کنیم .  در نظر داریم که تمامی استان ها را تحت پوشش خود قرار داده و خدمات را با واردات چشمگیر محصولات استنلیس استیل و کربن استیل روبرو کنیم . امیدواریم با بیش از 20 ساله سابقه مفید در زمینه فروش استیل توانسته باشیم نظر شما عزیزان را نسبت به خود جلب کنیم . همراه استیل آرام باشید با لیست قیمت ورق استیل 304 و 316

شماره های تماس

 

09124293986

09125135218

021-66821799

021-66821427

021-66821726

021-66795084

لیست قیمت ورق استیل 304 چین

واحدحالتآلیاژوزن (kg)ابعادضخامتنام
کیلوگرمرول3047.8510001ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول3049.810001.25ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30415.710002ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30419.610002.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30423.510003ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30431.410004ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30439.310005ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30447.110006ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30462.810008ورق استنلس استیل 304
کیلوگرم6متری30419.612502ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30439.212504ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30449.112505ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30447.115004ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30458.815005ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول30470.615006ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30494.215008ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30415.72000*10001ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30431.42000*10002ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30419.62000*10001.25ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30423.52000*10001.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30439.22000*10002.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30447.12000*10003ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30462.82000*10004ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304125.62000*10008ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30478.52000*10005ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30494.22000*10006ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت3041572000*100010ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304282.63000*150012ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304188.42000*100012ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304235.52000*100015ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30412.312501.25ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30424.52500*12501ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30430.62500*12501.25ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304367.92500*125015ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304492500*12502ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30424.512502.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304612500*12502.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30473.72500*12503ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30498.12500*12504ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304122.32500*12505ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304176.66000*15002.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304147.52500*12506ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30435.33000*15001ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30452.53000*15001.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30470.63000*15002ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30488.53000*15002.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت3041053000*15003ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304706.53000*150020ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304141.33000*15004ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304176.63000*15005ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304211.93000*15006ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304353.23000*150010ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304105.96000*15001.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30414.712501.5ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304211.96000*15003ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304282.66000*15004ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304353.26000*15005ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول304423.96000*15006ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30456.512508ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304565.26000*15008ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304706.56000*150010ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304245.32500*125010ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304847.86000*150012ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمرول3041059.76000*150015ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30418842000*600020ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت304141.36000*15002ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30435.315003ورق استنلس استیل 304
کیلوگرمشیت30458.812506ورق استنلس استیل 304

قیمت ورق استیل 304 هند

نام کالاقیمت
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

1

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

1.5

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

2

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

2.5

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

3

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

4

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

5

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

6

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

8

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

10

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

12

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

15

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

20

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

25

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

30

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

40

تماس بگیرید

قیمت ورق استیل 304 بنگاه تهران

محصولقیمت
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

1

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

1

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

1.25

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

1.25

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

1.5

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

2

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

2

تماس بگیرید
ورق استیل 304

شورآباد

کیلوگرم

304

2.5

تماس بگیرید

قیمت ورق استیل 316 چین

واحدحالتآلیاژوزن (kg)ابعادضخامتنام
کیلوگرمرول3167.8510001ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمرول31611.7810001.5ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمرول31678.5100010ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمرول3169.812501ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمرول31611.815001ورق استنلس استیل 316
کیلوگرم6متری31614.26000*15002ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31670.6515006ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31615.72000*10001ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31623.62000*10001.5ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31631.42000*10002ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31639.32000*10002.5ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31621.26000*15003ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31647.12000*10003ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت3166.22000*10004ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31678.52000*10005ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31694.22000*10006ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316125.62000*10008ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316125.62000*10008ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316245.32500*125010ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316235.52000*100015ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316490.72500*125020ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316981.32500*12504ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31624.62500*12501ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31636.82500*12501.5ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31649.12500*12502ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31673.62500*12503ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316122.72500*12505ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316533000*15001.5ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31670.63000*15002ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت3161063000*15003ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316141.33000*15004ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316176.73000*15005ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت3162123000*15006ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31658.815005ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316529.93000*150015ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316353.33000*150010ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت3164243000*150012ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316883.23000*150025ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316176.66000*15002.5ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316282.66000*15004ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31658.812506ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316423.96000*15006ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316565.26000*15008ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316706.56000*150010ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت316847.86000*150012ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت3161059.86000*150015ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31614136000*150020ورق استنلس استیل 316
کیلوگرمشیت31618842000*600020ورق استنلس استیل 316
لیست فروش ورق استیل

لیست قیمت ورق استیل 304 و 316

تاریخ درج شده روی قیمت ها را در نظر بگیرید . ما تلاش میکنیم که در هر تغییرات موارد را اعمال کنیم  . قیمت ورق ها از ورق 201 استیل گرفته تا قیمت ورق استیل 430 متفاوت میباشد  . کاربردهای آنها را میتوانید در برگه های مربوطه نوار کناری سایت مطالعه نمایید . ورق 304 و 316 بیشترین کاربرد ها را در بورس ورق استیل دارد .

تاریخقیمت ( کیلوگرم)  عنوان
16/07/1398390000ریالورق استیل 304
16/07/1398600000ریالورق استیل 316
قیمت ورق استیل 304

ویژگیهای ورق استیل 304

ورقهای 304 فولاد ضد زنگ رقابت تنگاتنگی با ورق استیل 316 دارند از این رو هر دو لیست محصولات را در یک برگه درج کرده ایم . این ورق های از ویژگیهای کلی استنلس استیل سری 300 برخوردارند و همین خواص موجب شده است تا کاربرد آن روز به روز افزوده شده و اشتغال زایی بالا همراه خود داشته باشد  . کاربردهایی همچون :

 • حاوی 18 تا 02 درصد عنصر کروم
 • حاوی 8 تا 10.5 درصد فلز نیکل
 • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
 • مقاومت عالی در برابر سایش
 • کاملا غیر مغناطیسی ( آلیاژ استیل سری 300 غیر مغناطیسی میباشد  )
 • مقاومت عالی در برابر دمای بالا  و تغییر شکل در پوشش دهی جوشکاری استیل ، متال اسپری ، تنگستن  و …..

جهت استعلام قیمت ورق استیل 304 تماس بگیرید

ورق استیل 316

ویژگیهای ورق استیل 316

 • ورق 316 استنلس استیل حاوی 3 درصد عنصر مولیبدن میباشد
 • به همین دلیل میتواند کارایی نسبتا بهتری در خصوص آنتی اکسید بودن  و مقاوم به سایش داشته باشد
 • این ورق های نیز کاملا معیارهای استنلس استیل را رعایت میکند و در برابر زنگ زدگی مقاومت عالی از خود نشان میدهد
 • کارایی عالی در عملیات های حرارتی و مقاوم نستب به تابیدگی و ترک خوردن

جهت استعلام قیمت ورق استیل 316 تماس بگیرید

لیست فروش ورق استیل

مزایای همکاری با ما

 • عقد قرارداد با شرایط همکاری مناسب و ارائه لیست قیمت ورق استیل در صورت هر گونه تغییرات
 • پشتوانه کاری عالی
 • تجربه کاری مفید و قابل استعلام
 • شما در واقع از وارد کننده به صورت مستقیم خرید خواهید کرد
 • بدون وجود هیچ گونه رابطی  در هنگام خرید
 • ارسال به تمام نقاط کشور توسط شرکت
 • بارگیری و حمل با هزینه بسیار پایین
 • مشاوره رایگان با ما در انتخاب متریال مناسب
 • تهیه قطعات استنلس استیل و کربن استیل کمیاب مانند انواع فلنج ها و اتصالات استیل
 • بهترین های استیل 304 ، 316 ، 321 ، 347
لیست قیمت ورق استیل

لیست قیمت ورق استیل

این روزها فلز استیل یکی از پر کاربردترین فلزها در جهان به شمار می آید  . اما در بحث  قیمت با توجه به بالا رفتن تورم و گران شدن فلزات به طور جشمگیر و نواسانات بالای قیمت محصولات ، از درج لیست قیمت ورق استیل همراه با قیمت نیز در سایت معذوریم و شما عزیزان برای استعلام قیمت روز بهترینهای ورق استیل شرکت استیل آرام بایستی با ما تماس گرفته و یا موارد را از طریق فرم تماس و به صوت فکس ارسال نمایید . اما تلاش بر این است که کلیات محصول ورق استیل را با قیمت روز درج کنیم

شرکت پترو استیل آرام فرآیند تکامل استیل

بسته بندی فروش ورق استیل

با توجه به خرید عمده و خرده بایستی بدانید که لیست قیمت ورق استیل به صورت کویل استل متفاوت است . همکاری با ما :

 • تخفیفات ویژه
 • بسته بندی عالی در پالت های محکم
 • حمل و بارگیری با هزینه بسیار عالی
 • ارسال به تمام نقاط
 • موجود بودن انواع کویل استیل ها

تفاوت قیمت ورق استیل 304 و 316

ورق استنلس استیل 304 و 316 تقریبا دو متریال شبیه به یکدیگر با تفاوت های جزیی از نظر ساختار شیمیایی و خواص مکانیکی میباشند  . افزودن برخی عناصر کاربردی همچون عنصر مولیبدن و  وانادیوم به ترکیبات ورق استیل 316 خواص مکانیکی ورق را از نظر مقاومت به سایش ، مقاومت به خوردگی های سحطی و حفره ای و مقاومت کششی را بالا میبرد . قیمت نهایی ورق 316 از ورقهای 304 بالابر میباشند اما به دلیل اختلاف قیمت زیادی که گاها فروشندگان ایجاد میکنند  صنایع مختلف استیل 304 را ترجیح میدهند که همین گزینه موجب رقابت شدید این دو آلیاژ میشود   .

کاربرد ورق استیل 304 و 316

ورقهای استنلس استیل 304 و 316 در هر محیطی کابردی میباشند . از محیط مسکونی گرفته تا صنایع مختلف به دلیل زنگ نزن بودن استنلس استیل سری 300 این ورق ها را جایگزین سایر ورقهای فولادی و سایر فلزات میکنند . کاربردهایی همچون :

کاربرد در کارخانجات صنایع غذایی

کاربرد در کلیه شرکت های نفت و گاز

استفاده های شهری در پروژه های ساخت و ساز جهت زیباسازی نما  و ستون

کاربرد در کارخانجات آب معدنی ، ماشعیر و…

امتیاز دهید
چند ستاره متعلق به ماست
[Total: 0 Average: 0]

حتما ببینید

ورق فولادی st12

ورق فولادی st12

امتیاز دهید چند ستاره متعلق به ماست [Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *