تکنولوژی

لیست قیمت ورق استیل

لیست فروش ورق استیل
ورق استیل

لیست قیمت ورق استیل

شرکت پترو استیل آرام یکی از برترین وارد کننده انواع ورق استیل استنلس و فولاد کربن در ایران در بهترین برندهای جهان . در این برگه شما را با لیست قیمت ورق استیل آشنا خواهیم کرد  . امیدواریم شما نیز همکاری با استیل آرام را تجربه کنیم .  در نظر داریم که تمامی استان ها را تحت پوشش خود قرار داده و خدمات را با واردات چشمگیر محصولات استنلیس استیل و کربن استیل روبرو کنیم . امیدواریم با بیش از 20 ساله سابقه مفید در زمینه فروش استیل توانسته باشیم نظر شما عزیزان را نسبت به خود جلب کنیم . همراه استیل آرام باشید با لیست قیمت ورق استیل 304 و 316 با قیمت کف بازار .  ورق استنلس استیل به صورت ورق فابریک یا کویل استیل در کلاسهای 301 & 304/304L & 316/316L & 321 & 309 & 309S & 310 & 310S & 410 & 420 & 430 – ST 37 & 52 –A283 GR.C-A516 GR.60 & 70 – Special Alloy (Monel.Inconel.Incoloy.Hastelloy.Duplex.Super Duplex.etc)  موجود میباشد  .

لیست قیمت ورق استیل 304

قیمت ورق 304 تاریخ بروزرسانی قیمت : 18 / 03 / 1403
شرح کالاکشورمتریال 1.720.000
ورق استیل ضخامت 1 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 1/25 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 1/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 2 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 2/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 4 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 6 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000
ورق استیل ضخامت 20 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3041.720.000

لیست قیمت ورق استیل 304L

304Lقیمت ورق تاریخ بروزرسانی قیمت : 18 / 03 / 1403
شرح کالاکشورمتریال 1.900.000
ورق استیل ضخامت 1 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 1/25 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 1/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 2 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 2/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 4 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 6 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000
ورق استیل ضخامت 20 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان304L1.900.000

لیست قیمت ورق استیل 310

قیمت ورق 310 تاریخ بروزرسانی قیمت : 18 / 03 / 1403
شرح کالاکشورمتریال 5.950.000
ورق استیل ضخامت 1 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 1/25 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 1/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 2 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 2/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 4 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 6 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000
ورق استیل ضخامت 20 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3105.950.000

لیست قیمت ورق استیل 316

قیمت ورق 316 تاریخ بروزرسانی قیمت : 18 / 03 / 1403
شرح کالاکشورمتریال 2.950.000
ورق استیل ضخامت 1 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 1/25 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 1/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 2 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 2/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 4 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 6 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000
ورق استیل ضخامت 20 میلیمتر ابعاد 2*1 متر چین3162.950.000

لیست قیمت ورق استیل 316L

316Lقیمت ورق تاریخ بروزرسانی قیمت : 18 / 03 / 1403
شرح کالاکشورمتریال 2.900.000
ورق استیل ضخامت 1 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 1/25 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 1/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 2 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 2/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 4 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 6 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000
ورق استیل ضخامت 20 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان316L2.900.000

لیست قیمت ورق استیل 321

قیمت ورق 321 تاریخ بروزرسانی قیمت : 18 / 03 / 1403
شرح کالاکشورمتریال 2.550.000
ورق استیل ضخامت 1 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 1/25 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 1/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 2 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 2/5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 4 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 5 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 6 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 8 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 10 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 12 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 15 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
ورق استیل ضخامت 20 میلیمتر ابعاد 2*1 متر تایوان3212.550.000
لیست فروش ورق استیل

ورق استیل 304

ورق استیل 304 یک نوع فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا است که از آلیاژهای آهن، کربن و نیکل تشکیل شده است. این ورق همچنین حاوی کروم است که به آن خاصیت ضد زنگی می‌بخشد. ورق استیل 304 به عنوان یکی از مواد ساختمانی پرکاربرد است و در صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی، پزشکی، خودروسازی، ماشین‌آلات، ساختمان و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق به دلیل خصوصیاتی مانند مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، استحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت و مقاومت در برابر اسیدها و بازها، محبوبیت بسیاری دارد.

همچنین ورق استیل 304 قابلیت شکل‌دهی و جوشکاری را داراست و می‌توان آن را به شکل‌ها و اندازه‌های مختلف قطع و تولید کرد. در صنایع غذایی، این ورق به دلیل خصوصیات ضد باکتری و ضد زنگی که دارد، برای تولید وسایل نگهداری غذا، صفحات پرس، مخازن ذخیره سازی مواد غذایی، انواع قطعات ماشین‌آلات و محصولات دیگر استفاده می‌شود.

در صنایع پزشکی، ورق استیل 304 به دلیل خصوصیات ضد زنگی و ضد عفونی، برای تولید وسایل پزشکی مانند ابزارهای جراحی، صفحات پلاک، تجهیزات تزریقی، ایمپلنت‌ها و دستگاه‌های تشخیصی استفاده می‌شود.

در صنایع خودروسازی، ورق استیل 304 برای تولید بدنه خودرو، قطعات داخلی و خارجی خودرو، مخازن آب خنک کننده و قطعات دیگر استفاده می‌شود.

در صنایع ماشین‌آلات، این ورق برای تولید قطعات ماشین‌آلات، محصولات صنعتی و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین ورق استیل 304 برای کاربردهای ساختمانی مانند درب‌ها، پنجره‌ها، نمای ساختمان، پوشش‌های داخلی و خارجی، محوطه سازی، زیرسازی، نوار نقاله‌ها و سایر کاربردهای ساختمانی نیز استفاده می‌شود.

با توجه به خصوصیات مورد نظر و نوع کاربرد، ورق استیل 304 می‌تواند به صورت نوار، ورق یا شیت تولید شود.

ورق استیل 316

ورق استیل 316 یکی از محبوب ترین فولاد های ضدزنگ است که در بسیاری از صنایع استفاده می‌شود. این فولاد ضدزنگ با ترکیب آلیاژی از آهن، کروم، نیکل و مولیبدن تشکیل شده است. ورق استیل 316 دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی، خوردن، و حتی دماهای بالا است و به همین دلیل در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، صنایع دریایی، پالایشگاهی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خواص و مزایای ورق استیل 316:

۱. مقاومت در برابر خوردگی: ورق استیل 316 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی است. این ویژگی مهم برای استفاده در محیط‌هایی مانند دریا و صنایع پالایشگاهی می‌باشد.

۲. مقاومت در برابر خوردن: ورق استیل 316 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردن می‌باشد. این ویژگی مهم برای استفاده در شرایطی است که ورق با مواد شیمیایی در تعامل قرار دارد.

۳. مقاومت در برابر حرارت: ورق استیل 316 دارای مقاومت بالایی در برابر حرارت می‌باشد و می‌تواند در دماهای بالایی استفاده شود.

۴. مقاومت در برابر خوردگی ترکیبی: ورق استیل 316 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی ترکیبی است که به معنای مقاومت در برابر خوردگی ترکیبی از خوردگی متفاوت است.

۵. سهولت پردازش: ورق استیل 316 می‌تواند با سهولت بالایی پردازش شود و به صورت قطعات دقیق و صفحات بزرگ تولید شود.

ورق استیل از کجا بخرم   ؟

برای خرید ورق استیل ، هر تبلیغاتی را دنبال نکنید . فروش صفحاتی چون  ورق استنلس استیل در دو رده بگیر و نگیر دسته بندی میشوند که میتوان برای مثال کلاس های ورق استیل را به  201 ، 204 ، 301 ، 304 ،  304L ، 310 ، 316 ، 316L ، 321 ، 347 ، 410 ، 420 ، 430 و کلاس نسوز 309S تقسیم کرد . اگر اطلاعات کافی  از آلیاژ و کدهای مندرج روی کالا  و برندهای تولید کننده ندارید پس فرقی نمیکند ورق استیل را از کجا بخرید چرا که هر آن ممکن است خرید اشتباه صورت گیرد .  شما باید ابتدا به کاربرد ورق ، مشخصات فنی و کدهای مندرج روی مقاطع آشنایی نسبی داشته باشید تا بتوانید خریدی امن را تجربه کنید . استیل آرام همراه شماست با آنچه که باید از ورق های استیل مخصوصا ورق 304 و 316 بدانید .

وزن ورق استیل را چطور محاسبه کنم  ؟

برای استعلام وزن ورق استیل کافیست فرمول زیر را دنبال کنید  :

وزن ورق استیل =طول * عرض * ضخامت * چگالی ورق استیل   (واحد اندازه گیری :  میلیمتر )

سوال : چگالی ورق استیل را از کجا به دست بیاوریم  ؟

چگالی ورق استیل عددی ثابت و بر روی 7.86 میباشد .

سوال : وزن به دست آمده را تقسیم بر 1000 کنید تا عدد به دست آمده به کیلوگرم تبدیل شود .

ورق استیل نگیر چیست  ؟

ورق های فولادی سری استنلس دو دسته اند . دسته آستنیتی از نوع غیر مغناطیس میباشد که این ناشی از درصد بالای نیکل در آلیاژ بوده و آهنربا را با خود جذب نمیکند . به این دسته از ورقهای فولادی ورق نگیر میگویند .

ورق استیل بگیر کدام است  ؟

با تعریف ورق نگیر میتوانیم به ساختار ورقهای بگیر پی ببریم . درصد کم نیکل و در نهایت مغناطیسی بودن ورق های استنلس استیل تعریف ساده ای از ورق های بگیر میباشد  . اما چیزی که باید در این مسئله روشن شود تفکیک ورق های استنلس استیل به نوع بگیر و نگیر است . ما سه کلاس استیل استنلس 200 ، 300 و 400 در بازار داریم  که ورق استیل های سری 200 و 300 از نوع غیر مغناطیس یا نگیر و ورقهای سری 400 از نوع بگیر یا مغناطیسی هستند . در واقع ورقهای 410 ، 420 و 430 هر سه مغنایطی و بگیر میباشند .

یک نظر در “لیست قیمت ورق استیل

  1. عظيمي گفت:

    با سلام ورق استيل 316ti لازم دارم
    موجود داريد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *