خانه / لیست قیمت / لیست قیمت میلگرد استیل

لیست قیمت میلگرد استیل

لیست فروش میلگرد استیل

لیست قیمت میلگرد استیل

شرکت پترو استیل آرام شما را به خرید مستقیم از وارد کننده بهترین های استیل در جهان دعوت میکند . مصرف روزانه میلگرد استیل در کشور به طرز شگفت آوری بالا رفته و متقاضیان این محصولات نسبت به سالهای اخیر چند برابر شده است  . اما نکاتی است که باید قبل از خرید این میلگرد ها از آن مطلع باشید . در لیست فروش میلگرد استیل قیمت  میلگرد استیل 304 ، میلگرد استیل 310 ، قیمت میلگرد استیل 316  و میلگرد استیل 321 را با هم مرور خواهیم کرد

نکات مهم در فروش میلگرد استیل

آلیاژ  استنلس استیل  خریداری شده بایستی متناسب با نوع ماشین کاری و دستگاه های شما باشد .

متریال میلگردها باید متناسب با محیطی که قرار است برای  آنجا قطعه ای بسازید سازگار باشد ( از نظر درصد کربن ، نیکل و عنصر کروم )

باید از کارشناسان فروش درمورد چکش خوری میلگرد خریداری شده اطلاعات لازم را کسب کنید .

برای خرید بالا باید نسبت به مختصات میلگرد ها از شرکت فروشنده خواهان تضمین استانداردها به صورت کتبی باشید .

در صورت داشتن تخصص نسبت به تست سختی میلگردها اقدام نمایید  .

همه چیز درباره میلگرد استیل

بنگاه تهران

قیمت میلگرد استیل سایز 3 تا 16 میلیمتر

نام کالاقیمت
میلگرد استیل

شورآباد

12

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

3

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

5

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

6

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

6

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

6

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

6

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

6

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

8

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

8

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

8

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

8

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

8

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

10

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

10

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

10

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل  شورآباد

10

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

10

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

12

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

16

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

16

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

16

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

16

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

16

کیلوگرم

321

تماس بگیرید

قیمت میلگرد استیل سایز 20 تا 40 میلیمتر

نام کالاآلیاژ میلگردقیمت
میلگرد استیل

شورآباد

20

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

20

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

20

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

20

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

20

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

20

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

25

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

25

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

25

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

30

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیلشورآباد

30

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

30

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

30

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

30

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

30

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

36

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

36

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

36

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

40

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

40

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

40

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

40

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

40

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استیل

شورآباد

40

کیلوگرم

420

تماس بگیرید

قیمت میلگرد استیل سایز 45 میلیمتر

نام کالاقیمت
میلگرد استیل قطر 45

شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45 شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

304

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45 شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45 شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استیل قطر 45شورآباد

45

کیلوگرم

316

تماس بگیرید

قیمت میلگرد استیل سایز 45 تا 150 میلیمتر

محصولقیمت
میلگرد استنلس استیل

شورآباد

100

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل

شورآباد

110

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد120

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد150

کیلوگرم

316

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد50

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد50

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد50

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد60

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد70

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد80

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد90

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد100

کیلوگرم

321

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد50

کیلوگرم

410

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد60

کیلوگرم

410

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد70

کیلوگرم

410

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد80

کیلوگرم

410

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد90

کیلوگرم

410

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد100

کیلوگرم

410

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد120

کیلوگرم

410

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد45

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد50

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد60

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد70

کیلوگرم

420

تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیلشورآباد80

کیلوگرم

420

تماس بگیرید

قیمت میلگرد استیل آجدار پرشین فولاد

قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه76A3شاخه 12 متری32میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه58A3شاخه 12 متری28میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه8A3شاخه 12 متری10میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار

قیمت میلگرد استیل آجدار ذوب آهن

قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد58A3شاخه 12 متری28میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد76A3شاخه 12 متری32میلگرد استیل آجدار

قیمت میلگرد استیل آجدار فولاد سیرجان

قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدسیرجانشورآباد5A2شاخه 12 متری8میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد8A2شاخه 12 متری10میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار

قیمت میلگرد استیل آجدار نیشابور

قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدنیشابورشورآباد11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد58A3شاخه 12 متری28میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد76A3شاخه 12 متری32میلگرد استیل آجدار

خواص مکانیکی میلگرد استیل 304

میلگرد استیل 304 بهترین خواص مکانیکی را بین سایر متریال ها داشته و کاربرد آن در هرنوع صنف کاری دیده میشود  از خواص مکانیکی میلگرد 304 میتوان به گزینه های زیر اشاره کرد :

 • مقاومت به دمای میلگرد 304 870 درجه سانتی گراد در وضعیت متناوب و 925 درجه در وضعیت مداوم میباشد
 • مقاومت به خوردگی میلگرد استیل 304 در خصوص هر گونه مایعات اسیدی ، خورنده های سطحی و حفره ای و مواد شیمیایی و هر گونه رطوبت صدق میکند
 • میلگرد 304 مقاومت به سایش بالایی دارد و از چگالی 8.0 g/cm3 برخوردار میباشد
 • استحکام کششی میلگرد 304 استیل نیز با عدد Psi – 75000 , MPa – 515 همراه میباشد
 • از جمله عدد تنش تسلیم میلگرد 304 نیز Psi – 30000 , MPa – 205 محاسبه میشود

خواص مکانیکی میلگرد استیل 316

میلگرد 316 استنلس استیل محصولی شبیه به میلگرد 304 بوده به احتساب تفاوتی که به دلیل افزودن برخی عناصرخاص مانند عنصر مولیبدن جهت افزایش خواص مکانیکی به آلیاژ 16 افزوده میشود . در حالت کلی میتوان میلگرد 316 را اینگونه آنالیز کرد :

 • مقاومت به سایش بالاتری نسبت به آلیاژ 304 دارد
 • در برابر خوردن ها مقاوم  و گاهی اوقات قابل استفاده در آب شور نیز میباشد
 • مقاومت به دمای تا 925 درجه سانتی گراد در وضعیت یکنواخت و  870 درجه در وضعیت متناوب دارد  و در دمای محیطی بالا 500 درجه انتی گراد قابل استفاده میباشد
 • در برابر آب آشامیدن با 1000 میلیگرم کلرید مقاوم میباشد
 • ماشین کاری میلگرد استیل 316 به دلیل کیفیت آلیاژی بالا بسیار دقیق با تلرانس پایین و کیفیت دیواره برش عالی دارد
درباره استیل 316 بیشتر بدانید
میلگرد استیل 304

میلگرد استیل 304

میلگرد استیل 304 پرکاربردترین میلگرد در بین میلگردهای استیل به شمار میرود . ما نیز آماده همکاری با شما در بهترین برندهای میلگرد استیل 304 میباشیم . این میلگرد ها در بازار با  دسته بندیهای زیر به فروش میرسد .

 • طول میلگرد ها 6 متر میباشد
 • کمترین قطر میلگردها برای فروش 2 میلیمتر میباشد
 • بیشترین قطر میلگردها نیز 400 میلیمتر میباشد .

جهت اطلاع بیشتر درباره میلگرد استیل 304 به برگه میلگرد استیل مراجعه نمایید .

جهت استعلام قیمت میلگرد استیل 304 تماس بگیرید

میلگرد استیل 310

میلگرد استیل 310

سایزهای میلگرد استیل 310   در دسته بندی زیر موجود میباشد

 • طول ابعاد 6 متر استاندارد
 • کمترین قطر موجود 6 میلیمتر
 • بیشترین قطر موجود 60 میلیمتر

جهت استعلام قیمت میلگرد استیل 310 تماس بگیرید

بهترینهای لیست قیمت ورق استیل  را از استیل آرام بخواهید

میلگرد استیل 316

میلگرد استیل 316 نسبت به میلگرد استیل 304 مقاومت بیشتری در برخی موارد دارد :

 • مقامت در برابر اکسایش
 • مقاومت در برابر رطوبت هوا
 • مقاومت بیشتر در برابر دمای بالا
 • چکش پذیری بالاتر نسبت به میلگرد استیل 304

نکته : قیمت میلگرد استیل 316 به دلیل وجود عنصر مولیبدن از میلگرد 304 گران قمیت تر میباشد . جهت استعلام قیمت میلگرد استیل 316 تماس حاصل نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ساختار استنلس استیل به برگه مربوطه مراجعه نمایید .

میلگرد استیل 321

این میلگرد ها با مختصات زیر به موجود میباشد .

 • طول استاندارد میلگردها 6 متر میباشد
 • کمترین قطر میلگردها 5 میلیمتر میباشد
 • بیشترین قطر میلگرد ها 100 میلیمتر میباشد .

جهت استعلام قیمت میلگرد 321 استیل تماس بگیرید

بهترینهای اتصالات استیل را از استیل آرام بخواهید

لیست فروش لوله استیل

دلیل نوسان قیمت میلگرد استیل

در برگه عوامل موثر در قیمت فولاد میتوانید لیاتی از تاثیر برخی قیمت های روز دنیا روی قیمت نهایی فولاد و فرآورده هایی همچون لوله ، ورق ، پروفیل ، میلگرد استیل و….  را مطالعه نمایید که ما خلاصه آن را به شما میگوییم . این عوامل موجب میشوند که مدیریت استیل آرام از درج قیمت محصولات در لیست قیمت معذور باشد   . عواملی همچون  :

 • عرضه و تقاضا
 • قیمت روز سنگ آهن
 • قیمت روز نفت و فرآورده های آن
 • نرخ ارز  و ارزش پول ملی
 • هزینه هایی جابجایی و حمل و نقل
 • قیمت روز ضایعات و قراضه های آهن و استیل
امتیاز دهید
چند ستاره متعلق به ماست
[Total: 1 Average: 4]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *