خانه / لیست قیمت / لیست قیمت میلگرد استیل

لیست قیمت میلگرد استیل

لیست فروش میلگرد استیل

لیست فروش میلگرد استیل

شرکت پترو استیل آرام شما را به خرید مستقیم از وارد کننده بهترین های استیل در جهان دعوت میکند . مصرف روزانه میلگرد استیل در کشور به طرز شگفت آوری بالا رفته و متقاضیان این محصولات نسبت به سالهای اخیر چند برابر شده است  . اما نکاتی است که باید قبل از خرید این میلگرد ها از آن مطلع باشید . لیست فروش میلگرد استیل را در انواع میلگرد استیل 304 ، میلگرد استیل 310 ، ملگرد استیل 316  و میلگرد استیل 321 در این برگه مشاهده میکنید .

 • آلیاژ میلگردهای خریداری شده بایستی متناسب با نوع ماشین کاری و دستگاه های شما باشد .
 • متریال میلگردها باید متناسب با محیطی که قرار است برای  آنجا قطعه ای بسازید سازگار باشد ( از نظر درصد کربن و کروم )
 • باید از کارشناسان فروش درمورد چکش خوری میلگرد خریداری شده اطلاعات لازم را کسب کنید .
 • برای خرید بالا باید نسبت به مختصات میلگرد ها از شرکت فروشنده خواهان تضمین استانداردها به صورت کتبی باشید .
 • در صورت داشتن تخصص نسبت به تست سختی میلگردها اقدام نمایید  .
قطر میلگرد بر حسب میلیمترنام کالاقیمت
30میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
60میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
20میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
90میلگرد استیل ۱/۴۴۶۲ ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
15میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
20میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
30میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
60میلگرد استیل ۱/۴۹۲۳ فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد استیل آجدار پرشین فولاد
قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه76A3شاخه 12 متری32میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه58A3شاخه 12 متری28میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه8A3شاخه 12 متری10میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدپرشین فولادکارخانه47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
قیمت میلگرد استیل آجدار ذوب آهن
قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد58A3شاخه 12 متری28میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدذوب آهنشورآباد76A3شاخه 12 متری32میلگرد استیل آجدار
قیمت میلگرد استیل آجدار فولاد سیرجان
قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدسیرجانشورآباد5A2شاخه 12 متری8میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد8A2شاخه 12 متری10میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدسیرجانشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
قیمت میلگرد استیل آجدار نیشابور
قیمتبرندمحل بارگیریوزناستانداردحالتسایزنام
تماس بگیریدنیشابورشورآباد11A3شاخه 12 متری12میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد15A3شاخه 12 متری14میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد19A3شاخه 12 متری16میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد24A3شاخه 12 متری18میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد30A3شاخه 12 متری20میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد36A3شاخه 12 متری22میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد47A3شاخه 12 متری25میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد58A3شاخه 12 متری28میلگرد استیل آجدار
تماس بگیریدنیشابورشورآباد76A3شاخه 12 متری32میلگرد استیل آجدار
ترتیبمتریال میلگردقطر میلگردقیمت
1میلگرد استیل 304L26
2میلگرد استیل 304L36
3میلگرد استیل 304L46
4میلگرد استیل 304L56
5میلگرد استیل 304L66
6میلگرد استیل 304L86
7میلگرد استیل 304L106
8میلگرد استیل 304L126
9میلگرد استیل 304L156
10میلگرد استیل 304L186
11میلگرد استیل 304L206
12میلگرد استیل 304L256
13میلگرد استیل 304L306
14میلگرد استیل 304L356
15میلگرد استیل 304L406
16میلگرد استیل 304L456
17میلگرد استیل 304L506
18میلگرد استیل 304L556
19میلگرد استیل 304L606
20میلگرد استیل 304L656
21میلگرد استیل 304L706
22میلگرد استیل 304L756
23میلگرد استیل 304L806
24میلگرد استیل 304L856
25میلگرد استیل 304L906
26میلگرد استیل 304L1006
27میلگرد استیل 304L1106
28میلگرد استیل 304L1206
29میلگرد استیل 304L1306
30میلگرد استیل 304L1406
31میلگرد استیل 304L1506
32میلگرد استیل 304L1606
33میلگرد استیل 304L1706
34میلگرد استیل 304L1806
35میلگرد استیل 304L2006
36میلگرد استیل 304L2206
37میلگرد استیل 304L2506
38میلگرد استیل 304L3006
39میلگرد استیل 304L4006
عنوانقطرمتریالسایز طول (متر)
میلگرد استنلس استیل53166
میلگرد استنلس استیل103166
میلگرد استنلس استیل143166
میلگرد استنلس استیل153166
میلگرد استنلس استیل163166
میلگرد استنلس استیل203166
میلگرد استنلس استیل253166
میلگرد استنلس استیل283166
میلگرد استنلس استیل303166
میلگرد استنلس استیل363166
میلگرد استنلس استیل403166
میلگرد استنلس استیل453166
میلگرد استنلس استیل503166
میلگرد استنلس استیل553166
میلگرد استنلس استیل603166
میلگرد استنلس استیل653166
میلگرد استنلس استیل703166
میلگرد استنلس استیل803166
میلگرد استنلس استیل853166
میلگرد استنلس استیل903166
میلگرد استنلس استیل1203166
میلگرد استنلس استیل1303166
میلگرد استنلس استیل1553166
میلگرد استنلس استیل2203166
میلگرد استنلس استیل2803166
عنوانقطرآلیاژسایز طول ( متر )
میلگرد استنلس استیل63106
میلگرد استنلس استیل63106
میلگرد استنلس استیل103106
میلگرد استنلس استیل453106
میلگرد استنلس استیل123106
میلگرد استنلس استیل153106
میلگرد استنلس استیل183106
میلگرد استنلس استیل253106
میلگرد استنلس استیل403106
میلگرد استنلس استیل403106
میلگرد استنلس استیل603106
عنوانقطرآلیاژطول ( متر )
میلگرد استنلس استیل53216
میلگرد استنلس استیل63216
میلگرد استنلس استیل83216
میلگرد استنلس استیل103216
میلگرد استنلس استیل123216
میلگرد استنلس استیل143216
میلگرد استنلس استیل163216
میلگرد استنلس استیل183216
میلگرد استنلس استیل203216
میلگرد استنلس استیل253216
میلگرد استنلس استیل303216
میلگرد استنلس استیل403216
میلگرد استنلس استیل503216
میلگرد استنلس استیل1003216

میلگرد استیل 304

میلگرد استیل 304 پرکاربردترین میلگرد در بین میلگردهای استیل به شمار میرود . ما نیز آماده همکاری با شما در بهترین برندهای میلگرد استیل 304 میباشیم . این میلگرد ها در بازار با  دسته بندیهای زیر به فروش میرسد .

 • طول میلگرد ها 6 متر میباشد
 • کمترین قطر میلگردها برای فروش 2 میلیمتر میباشد
 • بیشترین قطر میلگردها نیز 400 میلیمتر میباشد .

جهت اطلاع بیشتر درباره میلگرد استیل 304 به برگه میلگرد استیل مراجعه نمایید .

میلگرد استیل 310

سایزهای میلگرد استیل 310   در دسته بندی زیر موجود میباشد

 • طول ابعاد 6 متر استاندارد
 • کمترین قطر موجود 6 میلیمتر
 • بیشترین قطر موجود 60 میلیمتر

 

بهترینهای ورق استیل را از استیل آرام بخواهید

میلگرد استیل 316

میلگرد استیل 316 نسبت به میلگرد استیل 304 مقاومت بیشتری در برخی موارد دارد :

 • مقامت در برابر اکسایش
 • مقاومت در برابر رطوبت هوا
 • مقاومت بیشتر در برابر دمای بالا
 • چکش پذیری بالاتر نسبت به میلگرد استیل 304

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ساختار استنلس استیل به برگه مربوطه مراجعه نمایید .

میلگرد استیل 321

این میلگرد ها با مختصات زیر به موجود میباشد .

 • طول استاندارد میلگردها 6 متر میباشد
 • کمترین قطر میلگردها 5 میلیمتر میباشد
 • بیشترین قطر میلگرد ها 100 میلیمتر میباشد .

بهترینهای اتصالات استیل را از استیل آرام بخواهید

لیست فروش لوله استیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *