شماره های تماس

02166821799

02166821726

02166821427

02166795084

09124293986

09125135218  

شماره فکس

02166822562

آدرس :تهران ـ برزگراه فتح جنب شیر پاستوریزه مجتمع تجاری تهران ط اول واحد 76 کد پستی

محل بارگیری شرکت پترو فرایند استیل ارام
تهران جاده قدیم تهران قم شور آباد مهدی آباد خیابان ۱۷شهریور