تکنولوژی

پیچ استیل خودکار

پیچ خودکار استیل
پیچ خودکار استیل

پیچ  استیل خودکار

به فروشگاه بهترین های پیچ و مهره استیل خوش آمدید  . بهترین برندهای وارداتی و تولیدات داخل پیچ و مهره تولید شده از بهترین میلگرد استیل 304 و 316 و استیل سری 400 را با استیل آرام دنبال کنید . انواع پیچ  استیل خودکار در سایزهای مختلف پیچ گوشتی خور به صورت عمده با قیمت روز و نرخ وارداتی  و ارسال به تمام نقاط با بهترین شرایط همکاری  . با ما همراه باشید

بهترین های پیچ و مهره استیل با استیل آرام

پیچ خودکار استیل

کاربرد پیچ خودکار استیل

پیچ های خودکاری از دسته پیچ هایی هستند که استفاده آن را هر کدام از ما بارها و بارها در زندگی روزمره خود دیده ایم . پیچ هایی که نوک تیز داشته و نیازی به مهره ندارند . کاربرد پیچ های خودکارآنقدر زیاد هستند که نمیتوان در یک برگه به کلیه آنها اشاره کرد . اما پیچ های خودکار از متریال استیل که حاصل ماشین کاری میلگرد استیل 304 و 316 و استیل سری 200 و 400 میباشند کاربردهای خاصی نیز در صنعت دارند که به برخی از آنها اشاره میکنیم :

  • از مهمترین مصرف پیچ های خودکاری در صنایع چوبی است
  • استفاده در صنایع غذایی همراه با لوله ها و اتصالات استیل با متریال خاص 304 و 316
  • استفاده در تولید تجهیزات آزمایشگاهی
  • استفاده در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز
  • استفاده در صنایع کشاورزی و مصارف شهری
  • کاربرد پیچ های خودکاری استیل در تجهیزات رادیواکتیو و نیروگاه های برق نیز بالا میباشد

بهترین های میلگرد استیل با استیل آرام

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M2*10

قطر پیچ :  2mm     طول پیچ :  10mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M2*12

قطر پیچ :  2mm     طول پیچ :  12mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M2*16

قطر پیچ :  2mm     طول پیچ :  16mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M2*20

قطر پیچ :  2mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M2.5*10

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  10mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M2.5*12

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  12mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M2.5*16

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  16mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M2.5*20

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M2.5*25

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  25mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M2.5*30

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  30mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3*10

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  10mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ  :  M3*12

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  12mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3*16

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  16mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3*20

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3*25

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  25mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3*30

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  30mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3*35

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  35mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3*40

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  40mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3*45

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  45mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3*50

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3*60

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3.5*10

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  10mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3.5*12

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  12mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3.5*16

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  16mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3.5*20

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3.5*25

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  25mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3.5*30

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  30mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3.5*35

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  35mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3.5*40

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  40mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3.5*45

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  45mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M3.5*50

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M3.5*60

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ  :  M3.5*70

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  70mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4*12

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  12mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M4*16

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  16mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4*20

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4*25

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  25mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M4*30

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  30mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4*35

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  35mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4*40

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  40mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M4*45

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  45mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4*50

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4*60

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M4*70

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  70mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*16

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  16mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*20

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M4.5*25

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  25mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*30

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  30mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*35

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  35mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M4.5*40

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  40mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*45

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  45mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*50

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M4.5*60

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*70

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  70mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M4.5*80

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  80mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M5*16

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  16mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*20

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*25

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  25mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M5*30

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  30mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*35

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  35mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*40

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  40mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M5*45

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  45mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*50

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*60

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ  :  M5*70

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  70mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*80

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  80mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M5*90

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  90mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M5*100

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  100mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*20

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  20mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*25

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  25mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M6*30

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  30mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*35

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  35mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*40

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  40mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M6*45

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  45mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*50

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*60

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M6*70

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  70mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*80

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  80mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M6*90

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  90mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M6*100

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  100mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M7*50

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M7*60

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M7*70

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  70mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M7*80

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  80mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M7*90

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  90mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M7*100

قطر پیچ :  7mm     طول پیچ :  100mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M8*40

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  40mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M8*45

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  45mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M8*50

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  50mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M8*60

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  60mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M8*70

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  70mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ خودکار استیل

سایز پیچ :  M8*80

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  80mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ :  M8*90

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  90mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

پیچ استیل خودکار

سایز پیچ  :  M8*100

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  100mm

نوع میلگرد استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 97

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *